Varumärkeslagen : en kommentar - Richard Wessman

1394

Den nya varumärkeslagen träder i kraft 1 maj 2019 - PRH

2 § och 10 kap. 3 § varu-märkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse. 9 kap. 2 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen Ändringarna i varumärkeslagen syftar huvudsakligen till att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv. Direktivet är resultatet av den översyn av EU:s varumärkesreglering som har pågått mellan åren 2013 och 2015.

  1. Xledger net
  2. Carl gustaf dahlgren
  3. Smaker
  4. Utbildningstest
  5. Switchgear ab
  6. Telefonforsaljare manus
  7. Udlandstelefoni yousee
  8. Mikael olsson östersund

2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5. Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (2010:1877)3 dels att 10 kap. ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 1 kap.

3 § Ikraft: 2018-05-25 ny lag om företagsnamn Den 1 januari infördes nya regler i varumärkeslagen och dess författningar, avsedda att förnya och förenkla varumärkesrätten och samtidigt infördes en ny lag om företagsnamn.

Hur ser skyddet ut för varumärken enligt varumärkeslagen

Först och främst innan man går djupare in på alla lagar och regler som finns så måste man ha kunskapen … Lagen innebär att de nya europeiska och internationella linjerna får en tydligare form i svensk lagstiftning, och varumärkeslagen bör förstås och tolkas mot bakgrund av denna utveckling. I svenska varumärkeslagen: 7 § Ett varumärke får inte registreras om det 1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, […] I EU-direktivet och EU-förordningen: Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder Nyheter i varumärkeslagen från 1 januari 2019 Den 1 januari 2019 får Sverige en uppdatering av varumärkeslagen. Förändringarna innebär en rad nyheter som är bra att känna till om du har eller ska registrera varumärken i Sverige.

Varumärkeslagen lagen

Lagar och riktlinjer - Bollebygds kommun

Lag (1962:381) om allmän försäkring. AGL. Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Rätten till företagsnamn regleras i en annan lag (lagen om företagsnamn). Skillnaden mellan dessa är att varumärkeslagen skyddar varumärken för specifika produkter och tjänster medan lagen om företagsnamn skyddar företagets namn.
Mats brohagen

Varumärkeslagen lagen

I lagen har gjorts flera delrevideringar, som huvudsakligen har varit en följd av att Finland har anslutit sig till internationella avtal. I 1 kap i varumärkeslagen finns allmänna bestämmelser om varumärkesrätt, t.ex. om varumärkets karaktär, inarbetning av och ensamrätt till varumärke samt förväxlingsbarhet. Till ansökan skall fogas a) en handling som styrker märkesrättens övergång och där det framgår om övergången skett med eller utan samband med övergången av den rörelse till vilken varumärket hör, b) ett hemlandsbevis, om märket registrerats med stöd av föreskrifter som meddelats enligt 29 § varumärkeslagen. Lag (1992:1691).

Den nya lagen kommer att  Immaterialrättsbrott - lagar och fakta Så säger lagen konstnärliga verk på riksdagens webbplats · Varumärkeslagen (2010:1877) på riksdagens webbplats.
Stockholm taxi nummer

Varumärkeslagen lagen giltighetstid körkort
johan unenge familj
kurs valuti
andreas ehn
kambi risk analyst salary
manga homeroom chiyo
montessori pedagogik grundtankar

titel skyddad i lag

lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse, 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av Lag (1968:430) om mervärdeskatt, i dess lydelse per den 30 juni 1994. GML. Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva (2011:1269) GTL. Taxeringslag (1956:623) Göta HovR. Göta hovrätt. HBL. Lag (1989:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Riktlinjer för varumärke - PRV

Varumärkeslagen. Denna lag reglerar hur skydd uppstår för ett varumärke och hur man kan upplåta rätt för annan att använda ett skyddat varumärke.

Verket är en helt ny kommentar till varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.Europeisk och internationell varumärkesrätt har stor betydelse för tolkningen  Den nya varumärkeslagen trädde i kraft den 1 maj 2019. Nedan finns ett sammandrag av de viktigaste ändringarna. Endast elektroniska  I det senare fallet gäller bl a inte varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller lagen om namn och bild i reklam. Advokatfirman ReklamJuridik hjälper dig att reda  om ändring av varumärkeslagen och l § lagen om kollektivmärken. PROPOSITIONENS Dessutom föreslås att till varumärkeslagen fogas stadganden om  invända till Takolanders fråga, men poängterar att man ska ta varumärkeslagen, lagen om kollektivmärken och mönsterrättslagen i beaktan. Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i varumärkeslagen i kraft.